PWR

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka - zdobyty stopień inżyniera.

Chop-Chop.org

Senior Web Developer w firmie
Chop-Chop.org i Magently.com

ZHR

Harcerz - Instruktor
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Dzięki studiom rozwinąłem takie umiejętności jak:

  • podstawy programowania i programowanie obiektowe ( język C++ ),
  • szybkie uczenie się nowych technologii,
  • podstawy takich języków jak Java, Python, C#, Assembler,
  • planowanie pracy, zarządzanie i dokumentowanie wykonanego projektu,
  • praca w zespole programistycznym

Więcej informacji o doświadczeniu zawodowym można znaleźć na moim profilu w portalu LinkedIn.

Moje umiejętności

Magento
90% Complete
Wordpress
90% Complete
PHP
85% Complete
JS, jQuery
80% Complete
HTML + CSS
75% Complete
GIT, BASH
80% Complete